EFEKTYVI VĖDINIMO SISTEMA

 • EFEKTYVI VĖDINIMO SISTEMA

  Bet kaip įrengta vėdinimo sistema dar neužtikrina norimo rezultato. Siekiant maksimalios naudos ir geriausio efekto, projektuojant ir parenkant efektyvią, optimalią vėdinimo sistemą būtina remtis pagrindiniais ir svarbiausiais kriterijais:

  • Nominalios oro apykaitos ir oro paskirstymo nustatymas
  • Pastato suskirstymas į tiekimo ir šalinamo oro zonas
  • Oro paėmimo, pratekėjimo tarp patalpų bei išmetimo angų planavimas
  • Ortakių parinkimas
  • Reikiamos oro filtracijos lygio nustatymas
  • Šiluminė ortakių sistemos izoliacija
  • Nemokamas vėsinimas vasarą (Bypass)
  • Tinkamiausio rekuperatoriaus parinkimas

   

  1. NOMINALIOS ORO APYKAITOS IR ORO PASKIRSTYMO NUSTATYMAS

   

  Skaičiuojant nominalią oro apykaitą, patartina atsižvelgti į šias rekomendacijas:

  a) Tiekiamo oro kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į žmonių skaičių (paprastai ~ 30m3/h vienam žmogui – STR norma – 14,4 m3/h);

  b) Jeigu nėra žinomas žmonių skaičius, tiekiamo oro kiekis skaičiuojamas pagal patalpų į kurias turi būti tiekiamas oras, plotą:

  • Svetainė – plotas * 1,8 m³/h
  • Miegamasis – plotas * 2,5 m³/h
  • Valgomasis – plotas * 1,8 m³/h

  *visi aukščiau minėti reikalavimai yra STR normos skirtos gyvenamosioms patalpoms ( STR priedas Nr.1)

  c) Šalinamo oro kiekis parenkamas kiekvienai patalpai pagal jos paskirtį

   

  2. PASTATO SUSKIRSTYMAS Į TIEKIAMO IR ŠALINAMO ORO ZONAS

   

  Patalpa
  Šalinamo oro kiekis (m3/h)
  Virtuvė 60 (STR – 72)
  Vonia 40 – 60 (STR – 54)
  WC 30 (STR – 36)
  Sandėliukas 20 – 30 (STR – 10,8)

  Rekomenduojami nominalūs šalinamo oro kiekiai atskiroms patalpoms (pagal DIN 1946-6)

   

  Projektuojant pastato vėdinimo sistemą pastato zonas reikia suskirstyti į tiekimo ir šalinimo.

  Pastato tiekimo ir šalinimo zonos

  * UAB "TENKO Baltic" iliustracija

   

  Gyvenamuosiuose pastatuote:

  • tiekimo zonos - svetainė, valgomasis, miegamasis, darbo kambarys;
  • šalinimo zonos – WC, vonios patalpa, virtuvė, sandėliukas/rūbinė;
  • pratekėjimo zonos – koridorius, laiptinė.

   

  Šviežias oras tiekiamas į gyvenamąsias zonas, iš kurių turi tekėti per pratekėjimo zonas į labiau užterštas, drėgnas, t.y. šalinimo zonas. „Pastate ir vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas“ (ištrauka iš statybos techninio reglamento – IV skirsnis, 35 pastraipa)\

   

  3. ORO PAĖMIMO, PRATEKĖJIMO TARP PATALPŲ BEI IŠMETIMO ANGŲ PLANAVIMAS

   

  Oro tekėjimas iš oro tiekimo zonos į pratekėjimo zoną ir iš jos į oro šalinimo zoną turi būti užtikrintas tiek esant atidarytoms, tiek ir uždarytoms patalpų durims. Esant uždarytoms durims arba paliekama horizontali anga durų apačioje, arba įrengiamos grotelės duryse ar sienoje.

  Lauko oras turi būti paimamas ten, kur yra švariausias (išlaikant reikiamą atstumą nuo nuotekų alsuoklių, kaminų, oro išmetimo angų, šiukšlių konteinerių, automobilių stovėjimo aikštelių). Oro paėmimo anga turi būti apsaugota nuo stipraus lietaus, su tinkleliu nuo vabzdžių bei sunkiai prieinamoje vietoje.

   

  4. ORTAKIŲ PARINKIMAS

   

  Ortakiai yra vėdinimo sistemos dalis, kuri gali būti standi skardinė arba lanksti plastikinė. Kiekviena jų turi savo privalumų, kiekviena jų tinkamai suprojektuota yra tinkama naudojimui. Svarbiausia parenkant ortakius būtina remtis pagrindiniais reikalavimais.

  Ortakiai privalo būti:

  • kiek galima trumpesni;
  • su kuo mažiau alkūnių;
  • lygiu vidiniu paviršiumi;
  • sandarūs, kad nepatektų teršalai;
  • sandarūs, kad nebūtų šilumos nuostolių;
  • paėmimo iš lauko ir išmetimo į lauką izoliuoti arba naudojami turintys izoliacinių savybių.

   

  5. REIKIAMOS ORO FILTRACIJOS LYGIO NUSTATYMAS

   

  Vėdinimo sistemose naudojami filtrai skirstomi į klases, atsižvelgiant į reikiamų išfiltruoti dalelių dydį.

  Vėdinimo sistemos filtrų klasės

  * UAB "TENKO Baltic" iliustracija

   

  Filtrų klasė turi būti parinkta pagal poreikį konkrečių paskirčių vėdinimo sistemoms. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo sistemoms dažniausiai naudojamos šios filtrų klasės – G3, G4, F5, F7. Jeigu gyventojai turi kvėpavimo sutrikimų arba yra alergiški, tokiu atveju reikėtų naudoti F7 ir aukštesnės klasės filtrus.

  Prieš pasirenkant filtrų klasę, svarbu numatyti, kuo ilgesnį efektyvaus naudojimo laikotarpį. Filtrai privalo būti valomi arba keičiami reguliariai, kai tik užsiteršia. Valymo ir keitimo dažnumas tiesiogiai priklausomai nuo vietovės užterštumo.

   

  6. ŠILUMINĖ ORTAKIŲ SISTEMOS IZOLIACIJA

   

  Siekiant apsaugoti vėdinimo sistemą nuo kondensavimosi, privalo būti izoliuoti ortakiai esantys nešildomose patalpose, oro paėmimo iš lauko ir išmetimo į lauką ortakiai.

  Izoliacijos sprendimai gali būti šie:

  • Vidaus ortakių sistemai (jeigu reikia izoliuoti) - izoliuojamas skardinis arba plastikinis ortakis;
  • Oro paėmimui iš lauko ir išmetimui į lauką (visada reikia izoliuoti) - naudojamas skardinis izoliuotas arba izoliacinių savybių turintis pūsto polietileno ortakis.

   

   Skardinis ortakis + izoliacija  Pūsto polietileno ortakis
  Skardinis ortakis + izoliacija Pūsto polietileno ortakis 2

   

  7. NEMOKAMAS VĖSINIMAS VASARĄ (BYPASS)

   

  Bypass oro apvedimo sklendė vasaros naktų vėsinimui – uždaro šilumokaitį atidarydama oro apėjimo kanalą, kad nevyktų šilumogrąža, t.y. kad nebūtų tiekiamas šiltas oras į patalpas kai to nereikia. Bypass naudojama vasaros naktimis, kai lauke vėsiau nei viduje. Tuomet visas patalpų oras pašalinamas į lauką, o iš lauko patiekiamas gaivus, prafiltruotas lauko temperatūros oras.

  Oro apvedimo sklendė atidaroma automatiškai, reaguodama į nustatytas reikiamas ir galimas keisti temperaturų reikšmes (veikimo principas gali būti kitoks priklausomai nuo įrenginio tipo).

   Bypass oro apvedimo sklendė uždaryta

  * UAB"TENKO Baltic" iliustracija

   

   Bypass oro apvedimo sklendė atidaryta

  * UAB"TENKO Baltic" iliustracija

   

  8. TINKAMIAUSIO REKUPERATORIAUS PARINKIMAS

   

  Rekuperatorius yra pagrindinė efektyvios vėdinimo sistemos dalis, kurios svarbiausios funkcijos – užtikrinti reikiamą oro apykaitą, filtruoti tiekiamą ir šalinamą orą bei sugrąžinti šilumą. Renkantis rekuperatorių pagrindiniai faktoriai, lemiantys įrenginio ir visos vėdinimo sistemos efektyvumą bei gyventojų komfortą yra šie:

  • Rekuperatoriaus galingumas;
  • Šilumokaitis;
  • Ventiliatoriai;
  • Rekuperatoriaus triukšmo izoliacija;
  • Filtrai;
  • Rekuperatoriaus valdiklis.

   

  Žinoma visi šie faktoriai turi būti įvertinti ir pagal kiekvieno vartotojo poreikius.

  Rekuperatoriaus galingumas turi būti optimaliai parinktas pagal projektinius oro kiekius. Įrenginio galingumas negali būti mažesnis ir neturi būti gerokai didesnis už reikiamą.

  Šilumokaitis – pagrindinis ir vienintelis komponentas, lemiantis šilumos sugrąžinimo kiekį. Renkantis rekuperatorių rekomenduojama pasirinkti kuo didesnį efektyvumo rodiklį turintį irenginį. Šiuo metu plačiausiai naudojami šilumokaičių tipai:

   

  Keturkampis plokštelinis kryžminio oro srauto  Rotacinis Šešiakampis plokštelinis kryžminio-priešpriešinio oro srauto
   Efektyvumas ~50-65%  Efektyvumas ~75-85%     Efektyvumas ~90-95%
            Keturkampis plokštelinis kryžminio oro srauto efektyvumas                                             Rotacinis efektyvumas Šešiakampis plokštelinis kryžminio-priešpriešinio oro srauto efektyvumas

  * UAB "TENKO Baltic" iliustracija

   

  Ventiliatoriai – pagrindinė įrenginio dalis, tiesiogiai įtakojanti elektros sąnaudas. Plačiausiai naudojami ventiliatoriai yra AC arba EC technologijos. Rekomenduojama rinktis rekuperatorius, kuriuose jau yra integruoti elektroninės komutacijos (EC) ventiliatoriai. Nuo ventiliatorių tipo taip pat priklauso ir jų skleidžiamo triukšmo lygis – EC ventiliatorių darbas yra tylesnis.

  Rekuperatoriaus triukšmo izoliacija – vienas svarbesnių įrenginio pasirinkimo faktorių. Rekuperatoriaus (ne ortakių sistemos*) skleidžiamo triukšmo lygį lemia įrenginio izoliacija, galingumas bei ventiliatorių darbas, todėl renkantis įrenginį būtina įsitikinti, kad jis nėra per mažo galingumo, korpuso izoliacija pakankama bei rinktis su EC ventiliatoriais (visi šie duomenys nurodomi techniniuose parametruose).

  *ortakių sistemos triukšmo lygis tiesiogiai priklauso nuo ortakių diametrų ir oro greičio juose

  Filtrai – filtrus rekomenduojama rinktis pagal filtracijos poreikį. Po kurio laiko paaiškejus, kad reikalinga kita filtracijos klasė, filtrus galima įsigyti ir pakeisti į reikiamus (būtina tikslintis pagal gamintoją).

  Rekuperatoriaus valdiklis – priklausomai nuo gamintojo, valdikliai gali būti įvairių tipų – integruoti įrenginyje, išoriniai montuojami patogioje valdymui vietoje, mechaniniai, mechaniniai su papildomais diodais, pranešančiai apie poreikį valyti filtrus, automatiniai ir kt. Svarbiausias kriterijus renkantis valdiklį, pasirinkti tokį, kuris užtikrintų visas reikiamas funkcijas bei montuojamą prieinamoje vietoje.