G4 (Coarse 70%) kompaktinis aktyvuotos anglies filtras Renovent Excellent 300/400